Izdavačka kućaU pitanju je izdavačka kuća sa dugogodišnjim poslovanjem na tržištu Balkana.

Polazne tačke:

 • Dobri i kvalitetni proizvodi
 • Niskoprofitabilna kompanija
 • Neefikasna postojeća organizaciona rešenja
 • Stagnirajuća prodaja

Stellen aktivnosti:

 • Analiza celokupnog poslovanja, konkurencije, organizacionih rešenja, kao i nastupa na tržištu,
 • SWOT analiza
 • Analiza prihoda i rashoda, kontrole unutar sistema i IT rešenja
 • Predlog novih organizacionih rešenja, kanala prodaje i kontrole prodaje
 • Poslovi regrutacije i selekcije radi kreiranja terenske prodajne mreže
 • Predlog i implementacija sistema treninga, nagrađivanja i razvoja zaposlenih
 • Uvođenje sveobuhvatnog sistema analize i kontrole poslovanja

Rezultat:

 • Izdavačka kuća se sa usmerenosti na stvaranje zaliha proizvoda usmerila ka njihovom plasiranju, funkcionalnoj reorganizaciji poslovanja i kvalitetnoj analizi poslovnih rezultata.
 • Sve ove aktivnosti imaju za rezultat jasno sagledavanje ukupnog poslovanja, kvalitetno i svrsishodno planiranje i budžetiranje, upravljanje troškovima, kvalitetne i obučene ljudske resurse, kao i korišćenje svih raspoloživih kanala prodaje i marketinških procesa.
 • Nakon prve godine uvođenja izmena povećana je profitabilnost za 32%, kao i učešće na tržištu za 18%.