Strateško planiranjeDa bi kompanija imala jasan cilj i pravac u kome se kreće, bitno je odrediti dugoročne planove i vizije gde komapnija želi da bude u narednom periodu.

Pre izrade kvalitetnog strateškog plana, bitno je napraviti niz analiza i komunikacijom obuhvatiti sve segmente preduzeća.

Nudimo asistenciju za jasno sagledavanje postojećeg stanja i određivanje kratkoročnih, srednjeročnih i dugoročnih planova razvoja Vašeg preduzeća sa izradom seta koraka koji vode ka njihovom ostvarenju.