Upravljanje rizikomIz oblasti risk menadžmenta nudimo sledeće usluge kompanijama i finansijskim ustanovama:
  • Poslovna analiza tržišta i konkurencije, odnosno pozicije kompanije u odnosu na ključne konkurente
  • Finansijske analize na osnovu zvaničnih podataka i probnog bilansa (ako je dostupan). Sastoji se od  P/L i B/S detaljne analize, uključujući i analizu novčanog toka (c / f) analizu i C / F projekcije
  • Procenu rizika od kompanija (doo, ad, str), uključujući kreditni i predlog kategorije rizika koji je u skladu sa metodologijom ocene velikih domaćih banaka
  • Pravilna procena kapaciteta otplate na ST (preko likvidnosti) i LT (preko profitabilnosti) 
  • Adekvatne pripreme za prijavu za kredit i usklađivanje sa standardima velikih domaćih banaka
  • Asistencija u smislu  određivanja odgovarajuće strukture finansiranja kako bi se izbegli nepovoljni uslovi likvidnosti