StartUpsNudimo asistenciju pri osnivanju kompanije i sačinjavanje biznis plana.

Otkrivamo najkraći put za prezentaciju i pozicioniranje na tržištu.