Organizacija/reorganizacijaVršimo uslugu procene efikasnosti organizacije, dajemo predlog za njenu optimizaciju i reorganizaciju, sa sistematizacijom radnih mesta.

Krajnji cilj ovog procesa je skraćivanje puta informacija, optimizacija procesa komunikacije u kompaniji i uspostavljanje optimalnih horizontalnih i vertikalnih veza u organizaciji, u skladu sa veličinom i zahtevima poslovanja preduzeća.

Navedene radnje vode ka ubrzavanju poslovnih procesa, kvalitetnom protoku informacija, uređivanju međusobnih odnosa u kompaniji što za rezultat daje smanjivanje administrativnih i manipulativnih troškova bez dodatnih ulaganja, kao i značajnu uštedu vremena pri obavljanju radnih zadataka.