Upravljanje prodajomProdaja je ključ uspeha svakog preduzeća.

Nudimo set aktivnosti koje će doprineti uvećanju Vaših prihoda od prodaje.

Uvešćemo, zajedno sa Vama, Vašem proizvodu kompatibilne kanale prodaje.

Maloprodaja, veleprodaja, terenska prodaja, telefonska prodaja, on-line prodaja, prodaja ključnim kupcima samo su neke od mogućnosti plasiranja proizvoda.

Određivanje kapaciteta tržišta, konkurencije i prilagođavanje Vaše kompanije zahtevima tržišta ili preuzimanje vodeće uloge na tržitu i nametanje novih vidova plasiranja proizvoda, neka su od naših rešenja.

Naši prodajni eksperti uvek imaju odgovor više na zahteve tržišta.

Dajte nam priliku da na njemu zablistamo zajedno!

Naš uspeh merimo isključivo Vašim uspehom!